Намери Думата

Намери Думата

  • 74


Additional informations:
  • Current version : 1.4
  • updated :
    December 20, 2017
  • size : 24M
  • Requires android : 4.1 and up
  • installs : 10,000+

App ScreenShots


App description


Намери скритите думи, плъзни си пръстите върху тях и виж как думите се разкриват.

Завърши нивата и си развивай мозъка.
Превърни се от слабак в световен шампион.

Всеки ден има нов дневен пъзел. Приключи го за бонус жокери.

* Напълно безплатна
* Уникални нива
* Развиване на мозъка

Играта няма да бъде лесна, но играта ще бъде забавна и мозъкът ви ще ви благодари за тренировката!
Find hidden words, slide your fingers on them and see how the words are revealed.

Finish levels and cultivate your brain.
Turn weakling of a world champion.

Every day there is a new daily puzzle. He ended for bonus joker.

* Completely Free
* Unique levels
* Developing Brain

The game will not be easy, but the game will be fun and your brain will thank you for your workout!