Rekenrots

Rekenrots


Additional informations:
  • Current version : 1.0
  • updated :
    February 6, 2018
  • size : unknown
  • Requires android : 7.7M
  • installs : 10+

App ScreenShots


App description


De Rekenrots app bevat spelideeën om het automatiseren van het rekenen te bevorderen. De spelideeën zijn gebaseerd op de leerlijn automatiseren. In de app kan snel onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende domeinen en middels een vijftal selectiecriteria is de leerkracht snel bij de passende speltip.

Het materiaal dat wordt afgebeeld in de app is verkrijgbaar via rekenrots.nl. Op de website is het materiaal beschikbaar in drie kisten. Het materiaal is beschikbaar voor de onderbouw, bovenbouw en middenbouw.
The Math Rock app includes game ideas to promote the automation of the counting. The game ideas based on automating the learning. In the application to quickly distinguish between the different domains and by means of a five selection criteria is the teacher quickly to the appropriate speltip.

The material which is depicted in the app is available through rekenrots.nl. On the website material is available in three boxes. The material is available for the lower, upper and middle.